Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Znak Promocyjny Ekonomii SpołecznejCel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań - takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi (przy współpracy innych organizacji pozarządowych) przygotowała kampanię oznaczania ich specjalnym znakiem promocyjnym.


Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" jest prawnie chroniony.


Opracowano i zarejestrowano znak, który - podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES "Zakup Prospołeczny". Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek oraz ankietę należy złożyć do organizacji zajmującej się przyznawaniem znaku w danym województwie. Na Opolszczyźnie jest to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, który podpisał z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórcy znaku) w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej na Opolszczyźnie. Podpisanie umowy nastąpiło 23 września 2013 r. w związku z czym ROPS w Opolu ma prawo nadawania znaku opolskim przedsiębiorcom społecznym. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie decyzji Opolskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny".

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" następuje poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.


 

 
 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
© 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu