Aktualności

SPOTKANIA POWIATOWE Z ZAKRESU DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH

Serdecznie zapraszamy - pracowników jednostek pomocy społecznej, - przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych, - przedstawicieli jednostek samorządów...
Read More

Zgłaszanie podejrzenia niezgodności Projektu

Informacja o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o...
Read More