Aktualności

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach połączonych z warsztatami, wszystkich przedstawicieli:

* Jednostek Samorządu Terytorialnego,
* Powiatowych Urzędów Pracy,
* Powiatowych Rad Rynku Pracy,
* Podmiotów Ekonomii Społecznej,
* Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tematyką szkolenia będzie  m.

Opolskie Targi Ekonomii Społecznej to coroczne wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, mające na celu przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego aktywność podmiotów społecznych.

W tym roku swą bogatą ofertę zaprezentowało 17 podmiotów. Stoiska pełne były kolorowych rękodzieł wykonanych przez beneficjatów i uczestników programów oferowanych przez prezentujące się podmioty.

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej w Grodzisku!

Marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza, oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Agnieszka Gabruk, wraz z prezesem OSP w Grodzisku, Romanem Gawlikiem, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców województwa opolskiego na Targi Ekonomii Społecznej!

Wydarzenie odbędzie się 22-23 czerwca w Grodzisku,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje, że na podstawie Uchwały nr 8463/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego rozpoczyna procedurę powoływania członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W związku z organizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 22-23.06.2024 r. terenie powiatu Strzeleckiego., informujemy, że rozpoczęliśmy proces naboru zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania w/w imprezy.

Do dyspozycji podmiotów ekonomii społecznej mamy 10 stoisk wystawienniczych (10 podczas pierwszego dnia wystawienniczego tj.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w Akademii Przedsiębiorczości Społecznej (APS).

Akademia Przedsiębiorczości Społecznej to cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, który ma na celu przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej (ES), w tym „dobrych praktyk”, zasad funkcjonowania,

22.04.2024 r. Odbyło się IV Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego.
Dzięki gościnności Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicachexternal oraz bogatej wiedzy pracowników OWES dla Subregionu Północnegoexternal uczestniczący w spotkaniu członkowie RKRES mogli na chwilę wejść w rolę pracowników podmiotów społecznych województwa opolskiego i poznać specyfikę ich pracy.

W górnej części znajduje się zdjęcie osób siedzących na sali szkoleniowej. poniżej znajduje się logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz tytuł "spotkania powiatowe z zakresy deinstytucjonalizacju usług społecznych". W dolnej części umieszczone zostały logoa Opolskiej Ekonomii Społecznej, Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Flaga Polska oraz logo Unii Europejskiei

Serdecznie zapraszamy


– pracowników jednostek pomocy społecznej,
– przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych,
– przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych
– wszystkie osoby zainteresowane tematem,

do udziału w spotkaniach upowszechniających wiedzę na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Informacja o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.