Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Aktualności


 • 2014-06-30
      Opolska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" nadała pierwsze certyfikaty.
  Więcej...


 • 2014-06-20
      Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zorganizował spotkanie- w dniu 16 czerwca b.r., w sali konferencyjnej WUP w Opolu, podczas którego omówione zostały propozycję zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.
      Spotkanie poprowadził Pan Cezary Miżejewski - ekspert i wieloletni pracownik w resorcie pracy. Należał do autorów m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W 2009 r. został przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pełni także funkcję w składzie rady ekspertów społecznych i komitetu wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwa (EAPN), Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS (kadencji 2012-2015) oraz członka zarządu Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych WRZOS (od 2013 r.), od 2012 r. członek Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołany mocą Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
      Wg Cezarego Miżejewskiego spółdzielczości socjalnej sprzyjają przede wszystkim ludzie - spółdzielcy, którzy często nie zdają sobie sprawy ze swojego potencjału i możliwości. Dlatego też ważna jest rola ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest znalezienie odpowiednich kandydatów, przygotowanie merytoryczne, rynkowe i wspieranie spółdzielców, już po podjęciu działań, z czym niestety jest w Polsce nie najlepiej. Dlatego w nowej perspektywie unijnej, na tą kwestie zwraca się największą uwagę. Spółdzielnia jak każde przedsiębiorstwo potrzebuje dostępu do pieniędzy: w formie pożyczek, wsparcia doradczego i szkoleniowego. O sukcesie decyduje również świadomość decydentów samorządu terytorialnego. Obecność na spotkaniu przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz podmiotów zaangażowanych w rozwój ES, posiadających ogromne praktyczne doświadczenie w tym zakresie, przyczyniło się do wymiany doświadczeń oraz zaproponowania rozwiązań korzystnie wpływających na funkcjonowanie spółdzielni, poprawiających system wsparcia.

  Zwiń


 • 2014-05-28
      Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - zaprasza na spotkanie w dniu 16 czerwca br. w godzinach 10.00 - 11.00, podczas którego zostaną omówione propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych...
  Więcej...
  Zaproszenie
  Karta zgłoszeniowa

 • 2014-05-28
      Informujemy, iż firma Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 45-040, przy Pl. Kopernika 1, jest realizatorem badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020"...
  Więcej...

 • 2014-04-15
      Interpretacja MPiPS odnosząca się do rzekomej kolizji przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiedź na zapytanie OZRSS.
  Treść interpretacji


 • 2014-04-15
      Stanowisko MPiPS ws. prowadzenia przez spółdzielnię socjalną Klubu Integracji Społecznej.
  Treść stanowiska


 • 2014-04-15
      Nowa edycja konkursu LODOŁAMACZE 2014.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Ogłoszenie o naborze na niezależnych ekspertów zewnętrznych w Komitecie Akredytacyjnym do spraw Systemu Akredytacji oraz Standardów Usług i Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Możliwość zgłoszenia uwag do nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Informacja o spotkaniu upowszechniającym wyniki projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej".
  Więcej...


 • 2014-04-10
      Informacja o seminarium pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu systemowego "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
  Więcej... •  

   
   

  Instytucja Pośrednicząca II

   
   

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Opolskiego

   
   

  Ekonomia Społeczna

   
   

  Portal organizacji
  pozarządowych

   
   

  Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej w Opolu

   
   

  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu - POKL

   
   

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny
  Spółdzielni Socjalnych

   
   

  Ministerstwo Pracy i
  Polityki Społecznej

   
   

  Departament Pożytku
  Publicznego
  © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu