SPOTKANIA POWIATOWE Z ZAKRESU DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCHSerdecznie zapraszamy


– pracowników jednostek pomocy społecznej,
– przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych,
– przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych
– wszystkie osoby zainteresowane tematem,

do udziału w spotkaniach upowszechniających wiedzę na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Celem spotkań będzie przybliżenie tematu związanego z rozwojem usług społecznych oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej w celu usprawnienia całego procesu.

Spotkania prowadzone będą przez ekspertów w dziedzinie deinstytucjonalizacji na terenie każdego powiatu położonego w województwie opolskim.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA i przekazanie jej do ROPS w Opolu (skan przesłany na e-mail osoby do kontaktu – nie później niż 5 dni przed planowaną datą spotkania + oryginał dostarczony do siedziby ROPS w Opolu najpóźniej w dniu spotkania).

Spotkania odbywać się będą w godzinach 9:30-15:30.

Po zakończonym spotkaniu uczestnik drogą e-mail otrzyma zaświadczenie.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ


LP DATA POWIAT MIEJSCE OSOBA DO KONTAKTU
1 12.03.2024 kluczborski Centrum Kultury
w Kluczborku
ul. Mickiewicza 5
 46-200 Kluczbork
Katarzyna Niedźwiedź
tel.: +48 77 45 65 888
2 13.03.2024 oleski Miejski Dom Kultury
w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 31
46-300 Olesno
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
3 14.03.2024 namysłowski Izba Regionalna
w Namysłowie
ul. Szkolna 2
 46-100 Namysłów
Katarzyna Niedźwiedź
tel.: +48 77 45 65 888
4 19.03.2024 głubczycki Dworek Peszków
w Głubczycach
ul. Parkowa 4
48-100 Głubczyce
Katarzyna Niedźwiedź
tel.: +48 77 45 65 888

5 20.03.2024 kędzierzyńsko-kozielski Miejski Ośrodek Kultury
w Kędzierzynie Koźlu
ul. Skarbowa 10
47-232 Kędzierzyn-Koźle
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
6 21.03.2024 strzelecki Strzelecka Spółdzielnia
w Strzelcach Opolskich
ul. Wyszyńskiego 10
 47-100 Strzelce Opolskie
Katarzyna Niedźwiedź
tel.: +48 77 45 65 888
7 26.03.2024 krapkowicki Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Krapkowicach
ul. Mickiewicza 2
47-303 Krapkowice
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
8 4.04.2024 Miasto Opole Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
ul. Minorytów 4
45-017 Opole
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
9 9.04.2024 brzeski Starostwo Powiatowe
w Brzegu
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
29-300 Brzeg
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
10 10 .04.2024 opolski Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 20
46-081 Dobrzeń Wielki
Katarzyna Niedźwiedź
tel.: +48 77 45 65 888

11 11.04.2024 prudnicki Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku
ul. Kościuszki 1a 
48-200 Prudnik
Izabela Cedro
tel.: +48 77 45 65 889
12 12.04.2024 nyski Centrum Integracji Społecznej w Nysie
ul. Poznańska 3
48-300 Nysa
Katarzyna Niedźwiedź
tel: +48 77 45 65 888

     

 

Post meta