Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Przydatne adresy internetowe


  Instytucje
 • www.sejm.gov.pl - Sejm RP: projekty i przyjęte ustawy
 • www.mpips.gov.pl, www.pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne, informacje dla organizacji pozarządowych, otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
 • www.mrr.gov.pl - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: dokumenty programowe, strategie, programy operacyjne
 • www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości: baza adresowa sądów, formularze KRS, prawo europejskie
 • www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny: klasyfikacja PKD, PKWiU, formularze, dane statystyczne, baza adresowa urzędów statystycznych
 • www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych: informacje dla płatników składek oraz ubezpieczonych, formularze, poradniki, informatory, wskaŸniki, składki
 • www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: dotacje dla NGO i MSP, europejskie akty prawne dla MSP

  Spółdzielczość
 • www.krs.com.pl - Krajowa Rada Spółdzielcza
 • www.spoldzielczosc.pl - portal o spółdzielczości
 • www.ozrss.pl - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

  Ekonomia społeczna
 • www.ekonomiaspoleczna.pl - portal ekonomii społecznej

  Inne
 • www.fise.org.pl - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • www.sekstant.zagle.pl - Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant"
 • www.ffm.pl - Fundacja Fuga Mundi
 • www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
 • www.money.pl,
 • www.bankier.pl - portal finansowy: gospodarka, fundusze, giełda, banki, kredyty, podatki, ubezpieczenia
 • www.infor.pl - wskaŸniki, kalkulatory, prawo polskie i unijne
 • www.samorzad.pap.pl - serwis samorządowy


 

 
 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
© 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu