Spotkanie sieciujące

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach połączonych z warsztatami, wszystkich przedstawicieli:

* Jednostek Samorządu Terytorialnego,
* Powiatowych Urzędów Pracy,
* Powiatowych Rad Rynku Pracy,
* Podmiotów Ekonomii Społecznej,
* Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej


Tematyką szkolenia będzie  m. in.  budowanie współpracy na rzecz włączenia społecznego, rozwój usług społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwsza tura spotkań odbędzie się w powiatach
* kluczborskim
* miasto Opole
* głubczyckim

* strzeleckim


Efektem szkoleń będzie przybliżenie tematyki ekonomii społecznej w tym przedstawienie możliwych do wprowadzenia w samorządach lokalnych rozwiązań, wynikających z zapisów ustawy o ekonomii społecznej.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: rekrutacja@rops-opole.plSend email
(osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają maila z potwierdzeniem udziału -liczba miejsc ograniczona).


W załączniku zamieszczamy harmonogram oraz plan szkoleń.

W razie pytań zapraszam do kontaktu
(Katarzyna Niedźwiedź, tel. 77 45 65 888 lub Beata Wolny 77 45 65 888).


Post meta