VIII Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Grodzisku 22-23.06.2024 r.

Opolskie Targi Ekonomii Społecznej to coroczne wydarzenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, mające na celu przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego aktywność podmiotów społecznych.


W tym roku swą bogatą ofertę zaprezentowało 17 podmiotów. Stoiska pełne były kolorowych rękodzieł wykonanych przez beneficjatów i uczestników programów oferowanych przez prezentujące się podmioty.
Przedstawiciele organizacji opowiadali o oferowanych usługach, o pracy na rzecz innych osób, o potrzebie wspierania i o korzyściach jakie przynosi taka działalność.

Poniżej lista stoisk oraz linki do oficjalnych stron podmiotów prezentujących się na tegorocznych targach. Serdecznie zachęcamy do śledzenia oraz wspierania ich działalności.
Fundacja Flexi MindOśrodek Wsparcia i Testów external
Fundacja Kultura-Integracja-Społeczeństwo//Wydawnictwo „OdeSFa”external
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOMexternal
Fundacja PLAN Bexternal
Fundacja tęczowy Kocykexternal
Klub Integracji Społecznej Centrum RE-Startexternal
Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku „Gospodynie jak marzenie”
Spółdzielnia Socjalna „Eco-Invest”
Stowarzyszenie „MASZ JAJA IDŹ NA BADANIA”external
Stowarzyszenie Rodzin i Rodzin Zastępczych Mam Rodzinęexternal
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego i Profilaktyki DIALOG – Opolskie Forum Zrównoważonego Rozwojuexternal
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko
WARTOO SP. z O.O.external
Zakład Aktywności Zawodowej im. Jana Pawła IIexternal
Zakład Aktywności Zawodowej w Nysie przy INFIRMICARE non profit sp. z o.o.external


Nie zabrakło również stoisk edukacyjnych przygotowanych przez:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) – na którym można się było dowiedzieć m.in.
* czym zajmują się podmioty należące do obszaru ekonomii społecznej
* jak założyć stowarzyszenie, fundację czy spółdzielnie
* jak utworzyć nowe stanowisko pracy dla osoby zagrożonej wykluczaniem społecznym
* czym jest przedsiębiorstwo społeczne i gdzie złożyć wniosek o nadanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego
* czym jest Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i jaki jest jego wpływ na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie

Referat Planowania Strategicznego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
promujący narzędzia wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych a także osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego.


Całe wydarzenie uświetniały występy lokalnych artystów, oraz występy gwiazd.

Było miło, wesoło, kolorowo, słodko i merytorycznie.
Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w organizacji.
Bez Was był się nie udało.


#FunduszeUEexternal

🇪🇺🇵🇱Projekt „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.


Post meta