Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

Szanowni Państwo

Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc rekrutacja do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczości Społecznej została zakończona.

Dziękujemy za liczny odzew i zapraszamy do kolejnej edycji projektu.

#FunduszeUEexternal
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

Post meta