Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Opolu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje, że na podstawie Uchwały nr 8463/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego rozpoczyna procedurę powoływania członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Art. 57 Ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022r. określa skład osobowy komitetu.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków ww. Komitetu.

Podmioty, o których mowa w art.48 Ustawy o ekonomii społecznej zgłaszające kandydatów są zobowiązane do wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać skanem na adres e-mail:
es(at)rops-opole.pl, najpóźniej do dnia 15.05.2024 r.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione niekompletnie lub wadliwie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania można kierować do biura projektu pod numer telefonu 77 456 58 86. Karolina Zaborska, Karolina Włodarska.Post meta